Kultūra keičia apleisto pastato  Visagine veidą: 

Buvusios mokyklos languose atidaryta fotografijų paroda

Daugiau nei dešimtmetį vaikų balsų klasėse bei šėlsmo koridoriuose negirdėjęs
 ir dienosšviesos pro uždengtus langus nematęs apleistas mokyklos pastatas 
Visagine atgyja laukogalerijos pavidalu. 
Get to meet Visaginas people

National communities in Visaginas

Historically, more than 40 nationalities have lived in Visaginas since the founding of the city until now. We invite you to get acquainted with three of them: Ukrainian, Tatar and Russian communities.

Welcome to Visaginas

Visaginas is
multifaceted

Visaginas has long been Lithuania's most important nuclear power city, harmoniously woven into pine forests and surrounded by lakes, but always alive with the hustle and bustle of a city.

Visagino atominė elektrinė Paveikslas
Turizmas
Objects