Kultūra keičia apleistą pastatą  Visagine : 

Buvusios mokyklos languose atidaryta fotografijų paroda

Daugiau nei dešimtmetį vaikų balsų 
klasėse bei šėlsmo koridoriuose negirdėjęs
ir dienos šviesos pro uždengtus langus 
nematęs apleistas mokyklos pastatas 
Visagine atgyja lauko galerijos pavidalu. 
Susipažinkite su Visaginožmonėmis

Visagino tautinės bendruomenės

Istoriškai susiklostė, kad Visagine, nuo pat miesto įkūrimo iki šiol, gyvena daugiau nei 40 tautybių gyventojų. Kviečiame susipažinti su trimis iš jų: ukrainiečių, totorių ir rusų bendruomenėmis.

Sveiki atvykę į Visaginą

Visaginas yra
daugialypis

Visaginas ilgą laiką buvo svarbiausias atominės energetikos miestas Lietuvoje, darniai įpintas į pušynus ir apsuptas ežerų, bet nuolat gyvas miestui būdingu šurmuliu.

Visagino atominė elektrinė Paveikslas
Turizmas